ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ:ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2132006400 - ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2105572819 , 2105581072 - ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α/Τ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2105581070 , 2105581071 - ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: 2105565531 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 2105565530 - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2132158300-1 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: 2105543211 - ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2105586632 , 2105586633 - ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΕΖΗ ΣΟΦΙΑ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 50 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 2105580394 - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΘΡΙΑΣΙΟ" 2132028000 - ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΟΣΥ ΓΡΑΜΜΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 6972050159 - ΒΛΑΒΕΣ ΔΕΗ (ΕΛΕΥΣΙΝΑ) 10507 - ΒΛΑΒΕΣ ΕΥΔΑΠ (ΝΕΡΟ) 1022 - ΒΛΑΒΕΣ ΟΤΕ-Cosmote 13888


1. Ο διαδικτυακός τόπος proagelos.gr ανήκει στον δημοσιογράφο (στο εξής, διαχειριστή) Γεώργιο - Ευθύμιο Τσιματσίδη. Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος μέσω των τεχνολογικών υποδομών της Google και με τη χρήση τρίτων εφαρμογών, μπορεί να προσφέρει σε όλους (στο εξής, χρήστης/επισκέπτης) υπηρεσίες ενημέρωσης και ψυχαγωγίας που αντικατοπτρίζονται στην διαδικτυακή θέαση τηλεπρογράμματός, ακρόασης ραδιοφωνικού και γενικότερα ηχητικού υλικού και φυσικά την ανάγνωση της θεματολογίας της ιστοσελίδας μας. Όλα τα παραπάνω προσφέρονται ελεύθερα κάτω από τους παρακάτω όρους χρήσης. Η πλοήγηση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και η θέαση του οπτικοποιημένου υλικού (πρωτογενούς ή δευτερογενούς), έγκειται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφομένων εδώ όρων χρήσης.

2. Η πλοήγηση του διαδικτυακού τόπου proagelos.gr πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με τις κρατικές διατάξεις περί χρήσης του διαδικτύου, και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου προς τους λοιπούς χρήστες/επισκέπτες.

3. Το συνολικό περιεχόμενο του proagelos.gr , διατίθεται στο κοινό με τους ειδικότερους όρους της Ελληνικής άδειας χρήσης διαδικτυακού περιεχομένου ASK2USE καθώς και της αντίστοιχης άδειας Creative Commons για τη χώρα μας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. 

Η άδεια χρήσης οποιουδήποτε άλλου υλικού προστατευόμενου από το Ν.2121/93 ή άλλο σχετικό νόμο και το οποίο έχει προσδιοριστεί ως Πνευματική Ιδιοκτησία ενός τρίτου προσώπου δεν καλύπτεται από τις ανωτέρω άδειες χρήσης. Για τη χρήση και εκμετάλλευση υλικού που ανήκει σε τρίτα πρόσωπα, ο τελικός χρήστης θα πρέπει να αποταθεί στους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την απόκτηση των απαραίτητων αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης. Η ανάρτηση περιεχομένου στον παρόντα ιστότοπο με τη χρήση εφαρμογών τρίτων γίνεται κατόπιν εγγραφής του διαχειριστή στις ιστοσελίδες των παρόχων των διαφόρων widgets. 

4. Γίνεται καθημερινά προσπάθεια, ώστε το γραπτό ή το οπτικοποιημένο περιεχόμενο του proagelos.gr να βασίζεται σε επαληθευμένες και όσο το δυνατόν διασταυρωμένες πληροφορίες. Περιεχόμενο όπως π.χ. το φωτογραφικό υλικό που αναρτάται, προέρχεται είτε από προσωπική φωτογράφηση είτε από όσο το δυνατόν προσεγμένη επιλογή φωτογραφικού υλικού από τις μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου. Σε καμία περίπτωση το proagelos.gr δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη/επισκέπτη αυτού του διαδικτυακού τόπου.

5. Ο ιστότοπός μας σε πολλές περιπτώσεις αναφορών συμπεριλαμβάνει συνδέσμους τρίτων ιστοσελίδων με σκοπό την συμπληρωματική πληροφόρηση του χρήστη/ επισκέπτη. Το proagelos.gr παραπέμπει μεν αλλά δεν υιοθετεί τις απόψεις, τις πράξεις ή το περιεχόμενο που αναρτάται στους τρίτους αυτούς ιστοτόπους. Για οποιαδήποτε παραπομπή που θα έχει σαν αποτέλεσμα την λανθασμένη συμπληρωματική ενημέρωση του χρήστη/επισκέπτη, ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος της αντίστοιχης τρίτης πηγής ενημέρωσης. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε τρίτα sites, αποχωρεί από το proagelos.gr , υπόκειται στους όρους χρήσης των τρίτων και με χαρά μας περιμένουμε την επιστροφή του στον ιστότοπό μας !

6. To proagelos.gr βρίσκεται κάτω από την πλατφόρμα Blogger.com της Google και η ονοματοδοσία του προκύπτει από τον ιστότοπο ip.gr . Οι αναφερόμενοι φορείς ευθύνονται για την εύρυθμη λειτουργία της πλατφόρμας που φιλοξενεί το site μας και του domain name που μας χαρακτηρίζει (www.proagelos.gr). Πιθανές δυσλειτουργίες σε λογισμικό, servers, άνοιγμα του domain, πιθανό hacking κ.τ.λ. καθιστούν υπεύθυνες τις συνεργαζόμενες εταιρίες.

7. To proagelos.gr έχει τη δυνατότητα να συλλέξει προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών τα οποία καταχωρούνται σε φόρμα επικοινωνίας που ενδεχομένως θα εμφανίζεται στην αρχική σελίδα και σε σχετική σελίδα επικοινωνίας αντίστοιχα. Τα στοιχεία που οι χρήστες/επισκέπτες καταχωρούν ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τη συμμετοχή τους σε διαγωνιστικούς ή άλλους σκοπούς προώθησης του proagelos.gr . Φυσικά, η καταχώρηση των στοιχείων των χρηστών/επισκεπτών στις σχετικές φόρμες γίνεται με τη δική τους θέληση. Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να επικοινωνεί με τον διαχειριστή (administrator) του διαδικτυακού τόπου προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή την διαγραφή του.

8. Οι όροι χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Eθνικό και το Kοινοτικό δίκαιο, και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

9. Οι όροι χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του proagelos.gr και του χρήστη/επισκέπτη. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, στον παρόντα διαδικτυακό τόπο οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους.

10. O διαχειριστής διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού του τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου, πάντα εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου.