Εβδομαδιαίο πρόγραμμα ΡΙΚSat 15 - 21/08/2020


ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)
07.15 Θεία Λειτουργία
10.15 Στην Άκρη του Παράδεισου (Ε)
12.30 Κοίτα με στα Μάτια
13.00 Φάκελοι (Ε)
14.00 Προσωπογραφίες (Ε)
15.00 Γενιές της Σιωπής (Ε)
16.00 Mάθε Τέχνη (Ε)
16.30 Χρονογράφημα (Ε)
17.00 ΑrtCafe
18.00 Ειδήσεις
18.20 Κυρά του Μεταξιού (Ε)
18.50 Χωρίς Αποσκευές (Ε)
19.25 Γενιές της Σιωπής (Ε)
20.00 Ειδήσεις
21.15 Σάββατο κι Απόβραδο (Ε) (ΑΡΧΕΙΟ)
23.00 Ειδήσεις (ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)
23.15 Ειδήσεις στην αγγλική και τουρκική (ΜΕ ΡΙΚ ΔΥΟ)
(DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ) 
23.30 Φάκελοι (Ε)
00.30 Προσωπογραφίες (Ε)
01.30 ΑrtCafe
02.00 Ειδήσεις
03.00 Mάθε Τέχνη (Ε)
03.30 Χρονογράφημα (Ε)
04.00 Σάββατο κι Απόβραδο (Ε) (ΑΡΧΕΙΟ)
(DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)
06.00 Κυρά του Μεταξιού (Ε)  
06.30 Χωρίς Αποσκευές (Ε)
07.00 Γενιές της Σιωπής (Ε)
............................................................................................

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ) 

08.00 Συναυλία
10.00 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε)
11.00 Eu 4 U (Ε)
12.00 Στην Άκρη του Παράδεισου (Ε)
13.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης (Ε)
14.00 ΑrtCafe Ε)
15.00 Σπίτι στη Φύση (Ε)
15.45 Τετ-Α-Τετ (Ε)
17.00 Μαζί/Birlikte (Ε)
18.00 Ειδήσεις
18.15 Κυρά του Μεταξιού (Ε)
18.50 Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία (Ε)
19.25 Γενιές της Σιωπής (Ε)
20.00 Ειδήσεις
21.15 Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ (Ε)
23.00 Ειδήσεις
(ΜΕ ΡΙΚ ΔΥΟ) 
23.15 Ειδήσεις στην Αγγλική και Τουρκική (DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)
23.30 Μαζί/Birlikte (Ε)
00.30 Τετ-Α-Τετ (Ε)
01.30 Ειδήσεις
02.30 Σπίτι στη Φύση (Ε)
03.00 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης (Ε)
03.30 Παραδοσιακή βραδιά στο ΡΙΚ
05.15 Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία
05.45 Κυρά του Μεταξιού (Ε)
06.15 Γενιές της Σιωπής (Ε)
............................................................................................

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)
08.00 Όμορφη Μέρα-Κάθε Μέρα (Ε)
10.00 Σπιτομαγειρέματα (Ε)
10.30 Με το Πέρασμα του Χρόνου (Ε)
11.30 Ντοκιμαντέρ «Αμμόχωστος» (Ε)
12.45 Χρονογράφημα (Ε)
13.00 Θαλασσογραφία (Ε)
13.25 Ιστορίες του Μιτσηορκή (Ε)
14.00 Από Μέρα σε Μέρα
15.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας
16.00 Χρυσές Συνταγές (Ε)
17.00 Το Καφενείο (Ε)
18.00 Ειδήσεις και στη νοηματική
18.25 Γαλατείας και Πυγμαλίωνος (Ε)
19.30 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε)
20.00 Ειδήσεις
21.05 Στην Άκρη του Παράδεισου (Ε)
22.00 Κυπριώτικα Σκετς (Ε)
23.00 Ειδήσεις
23.15  Ειδήσεις στην Αγγλική και Τουρκική
(ΜΕ ΡΙΚ ΔΥΟ)
23.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας
(ΑΠΟ DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)
00.30 Όμορφη Μέρα
02.00 Ειδήσεις
03.00 Το Καφενείο (Ε)
04.00 Κυπριώτικα Σκετς (Ε)
05.00 Χρυσές Συνταγές (Ε)
06.00 Γαλατείας και Πυγμαλίωνος (Ε)
07.00 Καμώματα τζι Αρώματα
07.30 Στην Άκρη του Παράδεισου (Ε)
............................................................................................

ΤΡΙΤΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)
08.00 Όμορφη Μέρα-Κάθε Μέρα (Ε)
10.00 Σπιτομαγειρέματα (Ε)
10.30 Με το Πέρασμα του Χρόνου (Ε)
11.30 Τετραλογία: Ο Τόπος ο Άνθρωπος
«Σολέα-Η Χρυσή Κοιλάδα» (Ε)
12.30 Χρονογράφημα (Ε)
13.00 Θαλασσογραφία (Ε)
13.25 Ιστορίες του Μιτσηορκή (Ε)
14.00 Από Μέρα σε Μέρα
15.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας
16.00 Χρυσές Συνταγές (Ε)
17.00 Το Καφενείο (Ε)
18.00 Ειδήσεις και στη νοηματική
18.25 Γαλατείας και Πυγμαλίωνος (Ε)
19.30 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε)
20.00 Ειδήσεις
21.05 Στην Άκρη του Παράδεισου (Ε)
22.00 Κυπριώτικα Σκετς (Ε)
23.00 Ειδήσεις
(ΜΕ ΡΙΚ ΔΥΟ)
23.15 Ειδήσεις στην Αγγλική και Τουρκική
(ΑΠΟ DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)
23.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας
00.30 Όμορφη Μέρα
02.00 Ειδήσεις
03.00 Το Καφενείο (Ε)
04.00 Κυπριώτικα Σκετς (Ε)
05.00 Χρυσές Συνταγές (Ε)
06.00 Γαλατείας και Πυγμαλίωνος (Ε)
07.00 Καμώματα τζι Αρώματα
07.30 Στην Άκρη του Παράδεισου (Ε)
............................................................................................

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)
08.00 Όμορφη Μέρα-Κάθε Μέρα (Ε)
10.00 Σπιτομαγειρέματα (Ε)
10.30 Με το Πέρασμα του Χρόνου (Ε)
11.30 Ντοκιμαντέρ «Τετραλογία-Ες Γην εναλίαν…»(Ε)
12.30 Χρονογράφημα (Ε)
13.00 Θαλασσογραφία (Ε)
13.25 Ιστορίες του Μιτσηορκή (Ε)
14.00 Από Μέρα σε Μέρα
15.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας
16.00 Χρυσές Συνταγές (Ε)
17.00 Το Καφενείο (Ε)
18.00 Ειδήσεις και στη νοηματική
18.25 Γαλατείας και Πυγμαλίωνος (Ε)
19.30 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε)
20.00 Ειδήσεις
21.05 Χρονογράφημα
21.30 Στην Άκρη του Παράδεισου (Ε)
22.30 Κυπριώτικα Σκετς (Ε)
23.00 Ειδήσεις
(ΜΕ ΡΙΚ ΔΥΟ)
23.15  Ειδήσεις στην Αγγλική και Τουρκική
(ΑΠΟ DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)          
23.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας
00.30 Όμορφη Μέρα
02.00 Ειδήσεις
03.00 Το Καφενείο (Ε)
04.00 Κυπριώτικα Σκετς (Ε)
05.00 Χρυσές Συνταγές (Ε)
06.00 Γαλατείας και Πυγμαλίωνος (Ε)
07.00 Καμώματα τζι Αρώματα
07.30 Στην Άκρη του Παράδεισου (Ε)
............................................................................................

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)
08.00 Όμορφη Μέρα-Κάθε Μέρα (Ε)
10.00 Σπιτομαγειρέματα (Ε)
10.30 Με το Πέρασμα του Χρόνου (Ε)
11.30 Ντοκιμαντέρ «Με το Βλέμμα της Καρδιάς-Ανδρέας Κωνσταντινίδης Σκηνοθέτης»(Ε)
12.30 Χρονογράφημα (Ε)
13.00 Θαλασσογραφία (Ε)
13.25 Ιστορίες του Μιτσηορκή (Ε)
14.00 Από Μέρα σε Μέρα
15.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας
16.00 Χρυσές Συνταγές (Ε)
17.00 Το Καφενείο (Ε)
18.00 Ειδήσεις και στη νοηματική
18.25 Γαλατείας και Πυγμαλίωνος (Ε)
19.30 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε)
20.00 Ειδήσεις
21.05 Στην Άκρη του Παράδεισου (Ε)
22.00 Κυπριώτικα Σκετς (Ε)
23.00 Ειδήσεις
(ΜΕ ΡΙΚ ΔΥΟ)
23.15  Ειδήσεις στην Αγγλική και Τουρκική
(ΑΠΟ DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)           
23.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας
00.30 Όμορφη Μέρα
02.00 Ειδήσεις
03.00 Το Καφενείο (Ε)
04.00 Κυπριώτικα Σκετς (Ε)
05.00 Χρυσές Συνταγές (Ε)
06.00 Γαλατείας και Πυγμαλίωνος (Ε)
07.00 Καμώματα τζι Αρώματα
07.30 Στην Άκρη του Παράδεισου (Ε)
............................................................................................

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)
08.00 Όμορφη Μέρα-Κάθε Μέρα (Ε)
10.00 Σπιτομαγειρέματα (Ε)
10.30 Με το Πέρασμα του Χρόνου (Ε)
11.30 Ντοκιμαντέρ «Κώστας Μόντης ο Αγαπημένος»(Ε)
12.30 Χρονογράφημα (Ε)
13.00 Θαλασσογραφία (Ε)
13.25 Επιχείρηση Αγία Νάπα (Ε)
14.00 Από Μέρα σε Μέρα
15.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας
16.00 Χρυσές Συνταγές (Ε)
17.00 Το Καφενείο (Ε)
18.00 Ειδήσεις και στη νοηματική
18.25 Γαλατείας και Πυγμαλίωνος (Ε)
19.30 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε)
20.00 Ειδήσεις
21.05 Στην Άκρη του Παράδεισου (Ε)
22.00 Κυπριώτικα Σκετς (Ε)
23.00 Ειδήσεις
(ΜΕ ΡΙΚ ΔΥΟ)
23.15  Ειδήσεις στην Αγγλική και Τουρκική
(ΑΠΟ DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)         
23.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας
00.30 Όμορφη Μέρα
02.00 Ειδήσεις
03.00 Το Καφενείο (Ε)
04.00 Κυπριώτικα Σκετς (Ε)
05.00 Χρυσές Συνταγές (Ε)
06.00 Γαλατείας και Πυγμαλίωνος (Ε)
07.00 Καμώματα τζι Αρώματα
07.30 Στην Άκρη του Παράδεισου (Ε)

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ...

Νεότερη Παλαιότερη
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: proagelos@gmail.com

Άδεια Creative Commons
Στο PROAGELOS.GR Infotainment Online χορηγείται άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές