Αγγελία εργασίας στον χώρο των Μ.Μ.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Συνεργάτης Tμήματος Επικοινωνίας

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία αναζητά συνεργάτη πλήρους απασχόλησης στο Τμήμα Επικοινωνίας της Οργάνωσης στην Αθήνα, προκειμένου να υποστηρίξει τη διάχυση των μηνυμάτων και του έργου της ορνιθολογικής σε διαφορετικές πλατφόρμες, μέσα και ακροατήρια.

Γενικά καθήκοντα:

Ο/H ιδανικός υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία επικοινωνίας, να γνωρίζει σε βάθος τα παραδοσιακά, ψηφιακά και κοινωνικά μέσα και το περιβάλλον των ΜΜΕ εν γένει, να μπορεί γρήγορα να αντιληφθεί τις απαιτήσεις ενός έργου, να διαχειρίζεται πολλά διαφορετικά έργα ταυτόχρονα, να συνεισφέρει με τις γνώσεις του/της και να είναι αποτελεσματικός/αποτελεσματική.

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Συμβολή στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση ολοκληρωμένων εκστρατειών επικοινωνίας και στρατηγικών ανάπτυξης και διάχυσης περιεχομένου μέσω παραδοσιακών και ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας
 • Διαχείριση ενός εκτεταμένου δικτύου εσωτερικών και εξωτερικών εμπλεκομένων συνεργατών, συναδέλφων, συνεργαζόμενων φορέων κ.ά.
 • Εντοπισμός ευκαιριών προβολής και προώθησης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ανάλογα με την εκάστοτε εκστρατεία
 • Διαχείριση της παραγωγής υλικών επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων εντύπων, αφισών, φυλλαδίων, newsletter και αξιοποίηση των ψηφιακών εκδοχών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην ιστοσελίδα
 • Διαχείριση σχέσεων με δημιουργικά γραφεία, γραφίστες και τυπογραφεία
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την παραγωγή έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού επικοινωνίας
 • Καλλιέργεια, συντήρηση και επέκταση δικτύου συνεργασίας με εθνικά και τοπικά ΜΜΕ και επιμέρους δημοσιογράφους
 • Διαχείριση & δημιουργία περιεχομένου για τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της Ορνιθολογικής
 • Συγγραφή και επιμέλεια κειμένων
 • Διαχείριση & επικαιροποίηση βάσης δεδομένων με τους βασικούς συνεργάτες του Τμήματος
 • Οργάνωση και συμμετοχή σε συνεντεύξεις Τύπου, εκδηλώσεις, ημερίδες και media events κ.λπ. όποτε αυτό χρειάζεται
 • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εκστρατειών επικοινωνίας
 • Συνεργασία με όλους τους συνεργάτες της Ορνιθολογικής και του Τμήματος Επικοινωνίας και συμβολή στην επίτευξη των στόχων της συνολικής Στρατηγικής Επικοινωνίας της Ορνιθολογικής
 • Σύνταξη τακτικών αναφορών στο πλαίσιο της υλοποίησης Πλάνου Επικοινωνίας συγκεκριμένων προγραμμάτων

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ανώτατου ή τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος ή μεταπτυχιακό δίπλωμα σε πεδίο συναφές με την επικοινωνία (Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Πολιτικής, Επικοινωνίας, Μάρκετινγκ κ.λπ.)
 • Αποδεδειγμένη τριετή κατ’ ελάχιστο επαγγελματική εμπειρία στην επικοινωνία και την παραγωγή σχετικού (έντυπου & ηλεκτρονικού) υλικού επικοινωνίας. Η εξοικείωση με το περιβαλλοντικό αντικείμενο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Άριστη γνώση Ελληνικών & Αγγλικών, προφορικά & γραπτά, και δυνατότητα επιμέλειας κειμένων και στις δύο αυτές γλώσσες
 • Άριστη γνώση χρήσης του MS Office
 • Εμπειρία στη διαχείριση & αξιοποίηση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Επικοινωνιακή ευχέρεια, άνεση και μεταδοτικότητα στον προφορικό λόγο, ικανότητα γραπτών, προφορικών και ηλεκτρονικών παρουσιάσεων
 • Ικανότητα συγγραφής άρθρων και ανακοινώσεων σε συνεργασία με την ομάδα της Ορνιθολογικής
 • Προσαρμοστικότητα, ικανότητα γρήγορης εκμάθησης και διαχείρισης πολλαπλών έργων, ανάληψη πρωτοβουλιών
 • Ικανότητα εργασίας βάσει ενός συγκεκριμένου επικοινωνιακού πλαισίου, μηνυμάτων και κανόνων εταιρικής ταυτότητας
 • Ικανότητα συντονισμού σύνθετων και πολυδιάστατων έργων
 • Εξαιρετικές οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα διαχείρισης χρόνου
 • Ικανότητα τήρησης προθεσμιών, σύνταξης και παρακολούθησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια, δημιουργικό πνεύμα και πνεύμα συνεργασίας
 • Δυνατότητα μετακινήσεων εντός κι εκτός Ελλάδας
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες υποψηφίους)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό με τη θέση αντικείμενο
 • Ικανότητα χειρισμού προγραμμάτων επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού (Photoshop, Illustrator κ.λπ.)
 • Εμπειρία συνεργασίας με ΜΚΟ και γνώση της λειτουργίας τους
 • Εμπειρία συνεργασίας με διεθνείς φορείς και οργανισμούς
 • Εμπειρία σε περιβαλλοντικά θέματα
 • Εμπειρία διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ειδικά Προγράμματα LIFE)
 • Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών

Διαδικασία αίτησης:

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν το βιογραφιακό τους σημείωμα και συνοδευτική επιστολή που να εξηγούν τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία και γιατί είναι κατάλληλοι/ες για τη θέση

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2020.

Τόσο το βιογραφικό όσο και η συνοδευτική επιστολή πρέπει να υποβληθούν κατά προτίμηση στα αγγλικά και να καλύπτουν ξεκάθαρα όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται παραπάνω σχετικά με το προφίλ του υποψηφίου.


ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ...

Νεότερη Παλαιότερη
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: proagelos@gmail.com

Άδεια Creative Commons
Στο PROAGELOS.GR Infotainment Online χορηγείται άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές