Στο 20% η τηλεοπτική “πειρατεία” στην Ελλάδα


Σε γενικές γραμμές, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι είναι μη αποδεκτή η πρόσβαση σε περιεχόμενο από παράνομες διαδικτυακές πηγές, σύμφωνα με έρευνα του EUIPO, που είναι υπεύθυνο για την καταχώριση σημάτων της ΕΕ.

Περισσότεροι από επτά στους δέκα Ευρωπαίους διαφωνούν με την άποψη ότι είναι αποδεκτή η χρήση παράνομων πηγών, εάν το περιεχόμενο που αναζητούν δεν είναι διαθέσιμο στη συνδρομή τους στο streaming (74%), εάν τους εξοικονομεί χρήματα (73%) ή εάν η τιμή του προστατευόμενου περιεχομένου είναι πολύ υψηλή (72%). Ωστόσο, περίπου το ένα τρίτο (34%) συμφωνεί ότι είναι αποδεκτή η παράνομη απόκτηση ψηφιακού περιεχομένου, εάν προορίζεται για προσωπική χρήση.

Το ποσοστό των ατόμων που παραδέχονται τη χρήση διαδικτυακού πειρατικού περιεχομένου τους τελευταίους 12 μήνες ποικίλλει ανά χώρα, από 9% στη Φινλανδία και στη Δανία έως 22% στη Μάλτα. Το 12% των Ευρωπαίων έχει χρησιμοποιήσει παράνομες πηγές, ειδικά για την παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων, το τελευταίο έτος. Και πάλι τα αποτελέσματα ποικίλλουν ανά χώρα, καθώς αυτή η πρακτική είναι λιγότερο συχνή στην Ουγγαρία (6%), στη Φινλανδία (8%) και στην Αυστρία (8%) και πιο συχνή στην Ελλάδα (20%) και στη Βουλγαρία (21%).

Σύμφωνα με τη γενική τάση, η πρόσβαση σε παράνομες πηγές για την παρακολούθηση αθλητικού περιεχομένου είναι πολύ πιο συχνή μεταξύ των νεότερων Ευρωπαίων, σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Στην ηλικιακή ομάδα 15 – 24 ετών το 27% δηλώνει ότι επιδόθηκε σε τέτοιου είδους πρακτικές τους τελευταίους 12 μήνες, σε σύγκριση με λιγότερο από 10% στα άτομα ηλικίας 45 ετών και άνω.

Όσοι έχουν παράνομη πρόσβαση σε διαδικτυακό περιεχόμενο το κάνουν συχνότερα μέσω σχετικών ιστότοπων (το 43% το αναφέρει ως έναν δίαυλο που χρησιμοποιεί). Συχνά αναφέρουν επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή τα εργαλεία ανταλλαγής μηνυμάτων (32%) και τις εφαρμογές (23%). Τα δίκτυα P2P και οι υπηρεσίες IPTV (και τα δύο μαζί 19%) χρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά. Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ ηλικιακών ομάδων ή κρατών-μελών όσον αφορά τους προτιμώμενους διαύλους.

Τόσο η τιμή όσο και η ποιότητα του περιεχομένου που διατίθεται μέσω νόμιμων πηγών επηρεάζουν την τάση των χρηστών παράνομων πηγών να εγκαταλείψουν τέτοιου είδους πρακτικές. Οι συχνότερα αναφερόμενοι λόγοι που θα τους οδηγούσαν να σταματήσουν τη χρήση παράνομων πηγών θα ήταν η χαμηλότερη τιμή του περιεχομένου από νόμιμες πηγές (43%) και η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα του περιεχομένου που τους ενδιαφέρει μέσω νόμιμων πηγών (37%).

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ...

أحدث أقدم
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: proagelos@gmail.com

Άδεια Creative Commons
Στο PROAGELOS.GR Infotainment Online χορηγείται άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές