Η Αθήνα από ψηλά ...


Η Αθήνα από ψηλά ή αλλιώς ...πήρε ο κώλος της αέρα !

...όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει ο κόσμος ζωγραφιά,
κι εσύ τον πήρες σοβαρά ... κι εσύ τον πήρες σοβαρά ...

Νεότερη Παλαιότερη